POST O LICZBACH

Witajcie! Niedawno powstały ''POST O WSUWKACH'' został przez Was bardzo miło odebrany, więc postanowiłam dzisiaj zrobić kolejny ''POST O...'', jednak dzisiejszym tematem będą liczby. Stworzyła się swojego rodzaju seria, planuję ją dodawać do 3 razy w miesiącu, ponieważ napisanie takiego postu zajmuje mi jednak trochę więcej czasu. Zapraszam, mam nadzieję, że tak jak poprzedni post z tej serii Wam się spodoba!


Dzień w którym się urodziłeś 
Dniem urodzin można określić ogólnikowo nasz charakter. Zwane jest to Liczbą Podświadomości, lub inaczej Liczbą Duchową. Poszukaj swojego dnia urodzin i sprawdź czy opis zgadza się z twoim charakterem!

Pierwszy dzień miesiąca - Są osobami ambitnymi, kreatywnymi i zorganizowanymi. To urodzeni indywidualiści uwielbiający się wyróżniać i grać pierwsze skrzypce w towarzystwie, w pracy lub w związku. Mają silnie zaznaczone ego, wysoko się cenią, odważnie kroczą przez życie i nie boją się wyzwań. 

Drugi -  Łagodne usposobienie, wrażliwość, delikatność, życzliwość, umiejętność współpracy z innymi, funkcjonowania w grupie, partnerstwo, zdolności dyplomatyczne. Ponadto ludzi urodzonych tego dnia cechuje wielka uczuciowość, skromność, towarzyskość, chętne niesienie pomocy innym, lojalność, tkliwość, refleksyjność i dobroduszność.

Trzeci -  Osoby pełne werwy, zapału, zarażające swoim entuzjazmem. Mają wspaniałe zdolności komunikowania się, łatwo porozumiewają się z otoczeniem, potrafią niemal z każdym znaleźć wspólny język. Urodzeni tego dnia są z natury osobami ciepłymi, życzliwymi, pełnymi pozytywnej energii i dynamizmu. 

Czwarty -  Solidność, pracowitość, praktycyzm, odpowiedzialność, to Twoje główne cechy charakteru. Ponadto osoby urodzone tego dnia są uznawane za introwertyków, co oznacza, że są one zamknięte w sobie, raczej nieśmiałe, brak im przebojowości i nie lubią być w centrum uwagi. Inne cechy charakteru, którymi się odznaczają to powaga, pracowitość, sumienność, rzetelność, systematyczność, prawdomówność, niechętne poddawanie się zmianom.


Piąty - Tego dnia urodziły się osoby obdarzone żywą, bogatą wyobraźnią kochające zmiany i wolność. Ponadto pragnące żyć aktywnie, wszechstronne, z licznymi zainteresowaniami, pełne entuzjazmu i wrodzonego wdzięku. Usposobienie żywe, niespokojne. Dużą zaletą tych osób jest łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości, umiejętności komunikacji z otoczeniem, magnetyzm i czar, który sprawia, że ludzie Ci zawsze otoczeni są wianuszkiem przyjaciół i wielbicieli.

Szósty - Osoby urodzone tego dnia dążą do harmonii i równowagi wewnętrznej. Bardzo duże znaczenie ma dla nich rodzina i najbliżsi. Są osobami odpowiedzialnymi, opiekuńczymi i wrażliwymi, szczególnie na potrzeby najbliższych. Życzliwość wobec otoczenia, wdzięk i łagodność sprawia, że ludzie chętnie przebywają w ich towarzystwie. Ponadto cechuje ich odpowiedzialność, obowiązkowość i dbałość o porządek.


Siódmy - Osoby urodzone tego dnia są powściągliwe, tajemnicze, obdarzone dobrą intuicją, analitycznym umysłem i inteligencją. Natura refleksyjna, skłonności do rozmyślania nad istotą Bytu, analizowania, zastanawiania się. Ponadto są to osoby wrażliwe, dbające o rozwój duchowy, uwielbiające zgłębiać wiedzę, szczególnie pasjonuje je człowiek i jego natura, duchowość. Są niezwykle dociekliwe, pełne rezerwy, ostrożne i nieufne.

ósmy - Silne, przedsiębiorcze osobowości. Osoby pracowite, ambitne, mają wspaniałe zdolności organizacyjne, naprawdę dobrze radzą sobie na wysokich stanowiskach, to idealni kandydaci na szefów, kierowników, dyrektorów. Mają umiejętność zarządzania nawet dużymi przedsiębiorstwami. Ponadto cechuje ich trzeźwy umysł, zimna krew, nawet w stresujących sytuacjach, wytrwałość, odpowiedzialność, obowiązkowość, zaradność i pracowitość.

Dziewiąty - To wrażliwy altruista, posiadający talent artystyczny, mający zamiłowanie do podróży, bogatą intuicję i wyobraźnię. Nieobojętny na ludzką krzywdę, zawsze znajdzie chęci i czas, by pomóc innym. Zazwyczaj są to osoby obdarzone licznymi talentami, silną intuicją i odczuwające dużą potrzebę niezależności. Ponadto ludzie Ci dbają o rozwój duchowy, uwielbiają zbierać nowe doświadczenia i wszelkie podróże.

Dziesiąty - Osoby urodzone tego dnia, mają także cechy osób, które urodziły się pierwszego dnia miesiąca, jednak są one mniej niezależne i ekstrawertyczne, niż osoby urodzone pierwszego dnia miesiąca.

Jedenasty - Mają wiele cech osób, które urodzone są drugiego dnia miesiąca, a ponadto odznaczają się wyjątkową intuicją, wiedzą humanistyczną, umiejętnością inspirowania i zachęcania do działania innych ludzi, twórczością, umiejętnością przewodzenia i służenia innym.


Dwunasty - Mają większość cech osób urodzonych 3 dnia miesiąca, ale są trochę mniej żywiołowe i więcej w nich delikatności. Ich ego jest silniej zaznaczone, mają w sobie więcej samodyscypliny i wytrwałości, ale mają one mniejszą umiejętność błyszczenia w towarzystwie niż osoby urodzone 3 dnia. Często czują się niezauważane i niedocenianie, choć z reguły tak im się tylko wydaje.

Trzynasty - Mają dużo cech osób urodzonych 4 dnia miesiąca, a oprócz tego odznaczają się wyjątkową pracowitością i zdyscyplinowaniem. Osoby urodzone tego dnia muszą włożyć więcej wysiłku niż inne, aby osiągnąć satysfakcjonujący ich sukces. Wibracja 13 daje wskazówkę o tzw długu karmicznym pracy.

Czternasty - Dużo mają wspólnych cech z osobami urodzonymi 5 dnia miesiąca, ale są to osoby bardziej praktyczne, odpowiedzialne, obowiązkowe. Ciągła chęć dokonywania zmian i ekspansywność, jest u nich również silnie zaznaczona. Są to osoby aktywne, energiczne, muszą posiąść umiejętność koncentracji na jednym celu, a wtedy są w stanie osiągnąć duże sukcesy.

Piętnasty - Osoby, które posiadają cechy tych, którzy urodzili się 6 dnia miesiąca. Dodatkowo cechuje je skłonność do ryzyka, silne ego, ekspansywność, zmysłowość, pociąg do przeżywania ekscytujących przygód, mogą one mieć trochę większe problemy z niestałością uczuć, z chwiejnością emocjonalną i popadaniem w przesadę.

Szesnasty - Są to osoby, które odznaczają się bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich doskonale rozwinięta intuicja, powściągliwość, rezerwa, dążenie do osiągnięcia równowagi wewnętrznej, zdolność do analizy i refleksyjności. Są to osoby dobrze zorganizowane, umiejące się skoncentrować, wyważone i introwertyczne. Z natury nieufne, mają również problem z okazywaniem uczuć i zainteresowania, co może zostać odebrane jako oschłość i obojętność. 

Siedemnasty - Osoby te mają większość cech osób urodzonych ósmego dnia miesiąca, ale dodatkowo są obdarzeni większą intuicją, koncentracją i wyobraźnią. Osoby te, dzięki cechom, takim jak wytrwałość, przedsiębiorczość, perfekcjonizm, pracowitość, zdolności do koncentracji, umiejętności analizy.

Osiemnasty - Osoby te obdarzone są większością cech, które mają osoby urodzone 9 dnia miesiąca, z tą różnicą, że Ci urodzone 18, mają wyraźniej zaznaczone ego, są bardziej przedsiębiorcze i przywódcze, ich świadomość własnych możliwości jest głębsza. Z łatwością uzyskują popularność i potrafią dojść wysoko, a ich życie jest dosyć niespokojne, pełne zmian i obfituje w liczne podróże.


Dziewiętnasty - Posiadają większość cech osób urodzonych pierwszego dnia miesiąca, z tą różnicą, że są one mniej ekstrawertyczne i ich zdolności kierowania są również słabiej zaznaczone, podobnie jak ich ego. Osoby urodzone tego dnia są ambitne, ale ich cele są zazwyczaj idealistyczne, często nierealne do osiągnięcia.

Dwudziesty - U ludzi urodzonych tego dnia, występuje obecność większości cech, osób urodzonych 2 dnia miesiąca. Są to ludzie pełni dobroci, wrażliwości, ciepła i empatii. Dodatkowo można zauważyć dużą opiekuńczość, lojalność i nieśmiałość, która może utrudniać im życie.

Dwudziesty pierwszy - U osób tych występują również wszystkie cechy ludzi urodzonych 3 i 12 dnia miesiąca, ale ich umiejętności współpracy są znacznie lepsze, ponadto są to osoby bardziej łagodne i wrażliwe.

Dwudziesty drugi - osiadają cechy i zdolności osób, które urodziły się 4 dnia miesiąca, a ponadto umiejętność pokonywania przeszkód i wspaniałe możliwości, które wykorzystane we właściwy sposób mogą przynieść sławę i uznanie. Liczba ta oznacza geniusz twórczy, siłę, szczytne ideały, służbę dla ludzkości.

Dwudziesty trzeci - Osoby urodzone tego dnia mają także większość cech osób urodzonych piątego dnia miesiąca, ale z reguły są bardziej wrażliwi, zrównoważeni i trochę delikatniejsi. Z natury są serdeczni i łatwo zyskują sympatię otoczenia. Osoby te obdarzone są także dużą energią i urokiem, są zazwyczaj wszechstronnie uzdolnione, pewne siebie i potrafią we wspaniały sposób wyrażać siebie.


Dwudziesty czwarty - Osoby urodzone tego dnia mają większą część cech osób, urodzonych 6 dnia miesiąca. Są to osoby, które poszukują harmonii i dążą do ustabilizowanego życia, rodzina ma dla nich bardzo duże znaczenie, nie lubią zmian i ryzyka, są uczuciowi i rozsądni.

Dwudziesty piąty - Tego dnia urodziły się osoby powściągliwe w okazywaniu uczuć, bogate wewnętrznie, wyciszone i czujące ciągłą potrzebę pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia. Mają one wiele cech osób urodzonych siódmego dnia miesiąca.

Dwudziesty szósty - Osoby te mają wiele cech osób urodzonych 8 dnia miesiąca, ale ich życie jest z reguły bardziej utrudnione, ponieważ obecność liczby 26 wiąże się z posiadaniem tzw. długu karmicznego, czyli długu zaciągniętego w poprzednich wcieleniach. Oznacza to niewłaściwe wykorzystanie danych potencjałów.

Dwudziesty siódmy - Mają wiele wspólnych cech, z osobami urodzonymi 9 dnia miesiąca, a ponadto odznaczają się bardzo dużą wrażliwością, zmiennością nastrojów, refleksyjnością i powściągliwością w wyrażaniu uczuć.


Dwudziesty ósmy - Tego dnia urodziły się osoby, mające większą część cech osób, urodzonych 1 dnia miesiąca, ale ich ego jest słabiej zaznaczone, także zdolności przywódcze i chęć wyróżniania się. Są za to bardziej ugodowe i skłonne do współpracy.

Dwudziesty dziewiąty - Osoby odznaczające się wysokimi aspiracjami, licznymi talentami , idealizmem, wysoko rozwiniętą intuicją i wrażliwością. Ponadto cechuje je idealizm, uczuciowość, wszechstronność, dążenie do osiągnięcia ideału, duża moc ekspresji, charyzma, zdecydowanie, pomysłowość i indywidualizm.

Trzydziesty - Osoby urodzone tego dnia mają większość cech osób urodzonych 3 dnia miesiąca. Odznaczają się ogromnym potencjałem twórczym, wielką energią i witalnością. Ponadto posiadają dobre zdolności adaptacyjne, umiejętność komunikacji na najwyższym poziomie.

Trzydziesty pierwszy -  Posiadają większą część cech osób urodzonych 4 i 13 dnia miesiąca. Są to osoby odpowiedzialne, pracowite i poważne. Starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, cechuje ich sumienność i systematyczność. Można na nich polegać, brak im ufności i są osobami z natury introwertycznymi. Mają trudności z wyrażaniem uczuć.

***

A jeśli chcesz zobaczyć co oznacza dokładna data twojego urodzenia czyli LICZBA ŻYCIA

Podam to na przykładzie swojej daty urodzenia

15.10.2002

Dodajemy!

1+5+1+0+2+0+0+2 = 11
1+1 = 2
 
Więc liczbą mojego życia jest liczba dwa. Jak sprawdzić co ona oznacza? Wykonaj przedstawione wyżej obliczenie, a następnie przeczytaj, co oznacza twoja liczba życia tu >  LICZBA ŻYCIA

Natomiast aby uzyskać odpowiedź na pytanie ''Jaka liczba będzie w tym roku moją szczęśliwą?'' do liczby życia dodajemy aktualny rok, czyli w moim przypadku:

2+2016 = 2+2+0+1+6=11

Więc moją szczęśliwą liczbą w tym roku będzie liczba 11.

A jeśli nie wiesz, w którym dniu tygodnia sie urodziłeś, można to bardzo szybko sprawdzić za pomocą  WIECZNEGO KALKULATORA.


 CO MÓWI O TOBIE TWOJE IMIĘ I NAZWISKO?
By to sprawdzić, wystarczy jedynie zsumować litery z imienia i nazwiska, np. Jarosław Kowalski > ma 16 liter. Jednak w moim przypadku wyszło aż 21 liter. Policzcie teraz liczbę liter w waszych imionach i nazwiskach, a po uzyskaniu wyniku, odszukajcie go poniżej(pamiętajmy, aby liczyć swoje całe imię, a nie zdrobnienia, np. Aleksandra a nie Ola):

 10 liter: zaufanie do samego siebie, skuteczna realizacja planów, reorganizacja życia, przeobrażenia, zmiana w dobrym lub złym kierunku, wzloty i upadki, problemy z projektami, potrzeba ostrożności.

11 liter: moc, energia, wyobraźnia, tolerancja, zmysł artystyczny, romantyzm, zapowiedz kłopotów spowodowanych przez innych, ważne decyzje i plany, szansa na uznanie i wsparcie, trzeba będzie jednak działać łagodnie.

 12 liter: skłonność do poświęceń, możliwość stania się ofiarą silniejszych, przykra aura i nuda, smutki, ograniczenia, troski, przeciwności Losu.

13 liter: nieporozumienia, nagłe, gwałtowne i głębokie zmiany, śmierć i odrodzenie, rezygnacja z nawyków.

14 liter: niebezpieczeństwo ze strony otoczenia, ruch, zmiany, katastrofa lub równowaga.

15 liter: skłonność do wykorzystywania innych lub korzystania z ich pomocy, ograniczone pole manewru (zwłaszcza jeśli chodzi o finanse i uczucia), trzeba nauczyć się odróżniać ziarno od plew.

16 liter: słabość fizyczna lub miękki charakter, rozczarowania w życiu towarzyskim i uczuciowym, trudności i niepowodzenia, groźba rozwodu, rozpadu spółki, plajty, wypadek lub choroba.

17 liter: sukces finansowy i uznanie, jasność myślenia, szczęście, wsparcie, trudności, perspektywy.

18 liter: wewnętrzna walka między duchem i materią, mylące pozory, niesmak, depresje, można popełnić błąd lub źle wybrać, pomoże intuicja i rozsądek.

19 liter: sukces, honory, szczęście, dobra atmosfera, poparcie projektów, działanie, zgoda, pojednanie, wydatki, problemy rozwiążą się same.

20 liter: pech materialny, odrodzenie, zmiana, pomysły, realizacje, dobre nastawienie.

21 liter: sukces w drugiej połowie życia lub u jego schyłku, pokonanie trudności i sporów, szczęście, postęp, rozwój.

22 litery: błędy w ocenie ludzi i sytuacji, walka i przesada, grozi katastrofa.

23 litery: sukces, pomoc wpływowych ludzi, szczęście.

24 litery: powodzenie w układach partnerskich i w życiu rodzinnym.

25 liter: przeszkody w pierwszej połowie życia, potem sukces, szczęście w sferze Wody.

26 liter: sukces publiczny.

27 liter: wiedza i autorytet.

28 liter: sprzeczności, przeciwieństwa.

29 liter: wątpliwości i rozczarowania, zdrada otoczenia, problemy i kłopoty ze strony płci przeciwnej.

30 liter: szczęście lub klęska, w zależności od aspektów.

31 liter: samotność i niepokoje związane ze sferą materii.

32 litery: kontakt z magią, niemoralność, wierni przyjaciele.

33 litery: bunt, zdrada, przesadny konserwatyzm.

34 litery: tajemniczość, mistycyzm.

35 liter: spadek, ewolucja duchowa dzięki naukom tajemnym, takim jak astrologia i numerologia, sukces materialny.

36 liter: sukces i autorytet po wzlotach i upadkach.

37 liter: twórczość, przyjaźń, szczęśliwe związki z ludźmi.

38 liter: zdrowe, długie życie.

39 liter: rozstania, rozwody.

40 liter: brak elastyczności w sprawach finansowych, konserwatyzm.

41 liter: uduchowienie.

42 litery: niebezpieczeństwo gwałtownej śmierci własnej lub kogoś z otoczenia, religijność, filantropia.

43 litery: walka, przewrót, wojna, nieszczęśliwa aura.

44 litery: sukces w przedsięwzięciach, strata osobista.

45 liter: życie proste i uczciwe, wczesne małżeństwo.

46 liter: oryginalna osobowość, sukces, inspiracje.

47 liter: zagrożenie związane z wodą, zmienność, ekscentryczność.

48 liter: szczęśliwe małżeństwo, wyrozumiałość dla siebie.

49 liter: sukces w polityce.

50 liter: sukces w życiu publicznym.


Czy wszystkie podane opisy zgadzają się z Waszą osobowością?
Co myślicie o postach z tej serii?
Bardzo proszę o zadawanie pytań, bo planuję zrobić Q&A z waszych pytań. Jakieś wątpliwości co do mnie? Pisz śmiało!

Udostępnij ten post

47 komentarzy :

 1. Ciekawy wpis! Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, brawo za pomysłowość. Sprawdziłam co liczby mówią o mnie i prawie wszystko się zgadza :D Pozdrawiam serdecznie! :)
  pauuls.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo cieszę się że post ci się spodobał! Pozdrawiam!

   Usuń
 2. Fajna sprawa, zaraz sobie zrobię coś takiego. Jednak od dawna uważam, że moją szczęśliwą cyfrą jest 2. Wszystkie ważne rzeczy w moim życiu działy się właśnie drugiego! :))

  Jull.pl - klik!

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajna sprawa, zaraz sobie zrobię coś takiego. Jednak od dawna uważam, że moją szczęśliwą cyfrą jest 2. Wszystkie ważne rzeczy w moim życiu działy się właśnie drugiego! :))

  Jull.pl - klik!

  OdpowiedzUsuń
 4. ciekawa sprawa :D

  zapraszam do mnie:
  ewamaliszewskaoff.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. "Dwudziesty piąty - Tego dnia urodziły się osoby powściągliwe w okazywaniu uczuć, bogate wewnętrznie, wyciszone i czujące ciągłą potrzebę pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia. Mają one wiele cech osób urodzonych siódmego dnia miesiąca."
  NO NIE WIEM SAMA...

  "23 litery: sukces, pomoc wpływowych ludzi, szczęście."
  CHYBA NIE TRAFIONE

  "16 liter: słabość fizyczna lub miękki charakter, rozczarowania w życiu towarzyskim i uczuciowym, trudności i niepowodzenia, groźba rozwodu, rozpadu spółki, plajty, wypadek lub choroba."

  ALE W SUMIE MOŻNA JESZCZE TO WZIĄĆ POD UWAGĘ ;-;

  Pozdrawiam
  http://czarny-kotyszek.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No pewnie nie każdemu się zgadza..

   Usuń
 6. Bardzo ciekawy wpis, czekam na więcej z tej serii!
  Mój blog---> KLIK

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fajnie, że posty Ci się podobają!

   Usuń
 7. Super :) Urodziłam się 6 ale z tym porządkiem to różnie bywa :D Zawsze jednak jest on w książkach <3 Moją szczęśliwą liczbą jest 4. Ja wolę jednak 6 :D Super post i jak pisał ktoś wcześniej pomysłowy :)
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Fajna sprawa :D Jestem zadowolona z mojego opisu liczby haha ;p oblicze sobie wszystko jutro na spokojnie :)
  Panna K

  OdpowiedzUsuń
 9. Odpowiedzi
  1. Dzięki serdeczne! Pozdrawiam!

   Usuń
 10. Post jest fenomenalny! Bardzo oryginalny :) Większość się zgadza :) Pyatnie do q&a : Jak wpadłaś na pomysł o pisaniu postów na temat liczb ? :)

  Melulka.blogspot.com - zapraszam ❤❤

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję ci bardzo ^^ na pewno wkrótce odpowiem na pytanie!

   Usuń
 11. Ciekawy post, tak bardzo oryginalny :D Niestety ja jestem totalnym przeciwieństwem tego z mi wyszło heh:p

  http://betheone-wam.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 12. Bardzo ciekawy post ! :P Akurat mi się zgadza, bo faktycznie 14 to przypominam :P Przez chwilę zastanawiałam się czy przypadkiem mnie nie opisujesz xD  Pozdrawiam i zapraszam do siebie, Paputeq 
   
    


  OdpowiedzUsuń
 13. WoW!!! Niesamowity post! U mnie sprawdziło sie dosłownie wszystko az jestem w szoku :O

  Zapraszam http://ispossiblee.blogspot.com Odpowiadam na każdą obsrwację :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Extra post! Przyznam, że mnie zatkało jak przeczytałam, że jestem osobą, której marzenia są nierealne do zdobycia xD haha, ale takie są właśnie horoskopy, choć odrobinę prawdy o sobie też przeczytałam... Czekam na kolejnego posta i życzę miłego dnia! <3

  Q&A: Co robisz w wolnym czasie? (oprócz pisania na blogu)
  Masz swój ulubiony film/książkę/piosenkę? A jak tak, to jaką? :D
  Jak zaczęła się twoja historia z blogowaniem?

  Pozdrawiam,
  nastolatka-marzycielka.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję, na pewno odpowiem na pytania!

   Usuń
 15. Lubię takie ciekawostki :) U mnie dużo rzeczy się zgadza

  Q&A: Wierzysz w przesądy?
  Od czego jesteś uzależniona (jeśli jesteś)?
  Czy któreś z Twoich marzeń się spełniło?

  www.turqusowa.blogspot.com
  Dziękuję za komentarz!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytania! na pewno wkrótce odpowiem!

   Usuń
 16. Bardzo interesujący wpis! :)
  Nigdy nie spotkałam się z czymś takim!
  Urodziłam się 4.10. I rzeczywiście moje cechy charakteru są baaardzo podobne :D

  Świetny blog! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo Ci dziękuje i pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 17. Ale miałam ubaw:) siedziałam, liczyłam, super!!!

  OdpowiedzUsuń
 18. Urodziłem się w 17 dniu, no i kilka się zgadza cech :)
  photos-by-mef.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 19. Świetna seria, a ja urodzona 23 idealnie wpisuję się do opisu :D .Super robota!
  Be Beauty (klik) Zapraszam!

  OdpowiedzUsuń
 20. Niektóre opisy, a w szczególności z dniem urodzenia w 100% zgadzają się z moją osobowością. Naprawdę świetny pomysł na taką serię ^^ Pozdrawiam! wy-stardoll.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 21. Ciekawy post:) Liczba życia zgadza się z moją osobowością:D
  Pozdrawiam
  http://caro-say-hello.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 22. Bardzo fajny pomysł na post, ale czy nie jest troszkę zbyt długi?
  Tak czy inaczej - wszystko nie do końca mi się zgadza. Raczej mam problemy z czułością i empatią.
  Znakomita szata graficzna. Wszystko jest Twoim pomysłem/kto za nią odpowiada?

  Pozdrawiam, Monika z bloga by-monique.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 23. świetny post ;) w moim przypadku nie wszystko się zgadza ;*
  pozdrawiam cieplutko i zapraszam do mnie, będzie mi bardzo miło jeśli zajrzysz, zaobserwujesz xkroljulianx

  OdpowiedzUsuń
 24. Niesamowity post :) 💗
  Zapraszam do mnie , dopiero zaczynam
  Zachęcam do obserwowania :) https://kilkaaslowo.blogspot.com/?m=1

  OdpowiedzUsuń
 25. A ja mam tyko 9 liter XD Napracowałaś się przy tym poście, jest w nim wiele ciekawostek :)

  Pozdrawiam
  Sara's City

  OdpowiedzUsuń
 26. Naprawdę wszystko do mnie pasuje! Post genialny! Bardzo ciekawe są posty tego typu, bardzo urozmaicają bloga :)

  Miłego popołudnia, http://veronikakarolina.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 27. Pierwszy test praktycznie idealnie do mnie pasuje, w następnych trochę się to ze sobą miesza i nie zgadza, ale i tak większość opisów zdecydowanie do mnie pasuje. Super taki post, możesz pisać więcej! Przeczytałam też post o wsuwkach. Nie miałam pojęcia, że można wykorzystać je na tyle różnych sposobów oraz, że... wpinałam je na odwrót.
  obserwuję :)
  malinowynotes.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 28. Jestem przerażona, że liczby tak dużo o mnie wiedzą :)

  https://zumurawska.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 29. Z dniem urodzin mi się nie sprawdziło, ale z literami nazwiska owszem :D. Fajny wpis, lubię takie zabawy ;)
  Zapraszam do mnie - KLIK :)

  OdpowiedzUsuń
 30. Ale ekstra post :D W życiu bym na taki pomysł nie wpadła :D

  Gattta

  OdpowiedzUsuń
 31. w sumie 31 dzień miesiąca i nie jestem introwertykiem tylko ekstrawertykiem. A co do szczęśliwej liczby to jest to 2 a nie 9. Po prostu mam tak od urodzenia, że dwójka przynosi szczęście i koniec. Ilość liter imienia i nazwiska jako tako się sprawdziło, za to u mojej koleżanki brak depresji, więc się nie sprwdziło, haha
  Ale post bardzo mi sie spodobał i czekam na więcej takich
  pozdrawiam xx
  in-the-white.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 32. Tego posta o liczbach znalazłam szybciej niż się spodziewałam :D Mimo, że nie wierzę w to wszystko to zaraz sprawdzę moją Liczbę Podświadomości. Hmm..no może troszkę się zgadza :D Za to liczba życia całkowicie nie pasuje do mnie. Jestem 1. Urodziłam się w czwartek (wtedy był Wielki Czwartek) :D Suma to 17 liter. Uuu..sukces finansowy :D Bardzo fajny był ten post. Na poprawę humoru ^^ Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 33. genialny wpis! bardzo oryginalny :3 dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy :D okazało się, że jestem 8- choć nie wszystkie cechy pasują do mojego usposobienia to kto wie, może po prostu nie poznałam siebie na tyle, by to na sto pro stwierdzić? Moja szczęśliwa liczba to 17, a suma liter 16 (chyba że liczyć 2 imiona to wtedy 20) - oba rozwiązania bardzo pechowe... nie dziękuję, nawet za darmo nie chcę przyjąć takiego losu.. ba nawet jeśli by mi dopłacali :P
  pozdrawiam i zapraszam na rozdawajkę :)
  stylowana100latka.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

-Zapraszam do wyrażenia swoich myśli w komentarzu. Niech będzie on związany z treścią postu.
-Przyjmuję krytykę, ale tylko uzasadnioną :)
-Nie wymieniam się obserwacjami, obserwuję blogi, które mi się spodobają.
-Czytam wszystkie komentarze i odwiedzam blogi
-Jeśli masz jakieś pytanie, to napisz, a na pewno odpowiem Ci w komentarzu, lub jeśli wolisz prywatnie-napisz na e-mail (podany w zakładce ''kontakt i współpraca'')
-Przyjmuję nominacje i jestem otwarta na wszelkie propozycje !

~ Pozdrawiam, Ola :)